Jobs

Systemutvecklare .NET

Som Systemutvecklare på ToKeep erbjuds du ett stimulerande arbete i ett växande företag. Här får du tillgång till en innovativ och lärande miljö som uppmuntrar …

Read More

Product Manger

Du är ansvarig för ToKeep’s framtida tjänste-portfölj. Du driver dina egna förstudier och utvecklingsprojekt och har löpande affärsansvar för att vi uppnår lanseringsplaner och försäljningsmål …

Read More

Systemarkitekt

ToKeeps system utvecklas på Microsoft .NET därför är kompetens och erfarenhet inom detta området ett absolut krav. Utvecklingen sker till huvudsak i Microsoft Visual Studio. …

Read More